Lịch là nơi ghi lại những dự định về du lịch của Ghiền review và lịch chiếu hiện tại của các bộ phim hấp dẫn ngoài rạp. Hãy đến đây và theo dõi thông tin các bạn nhé.